Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2018, augusti

Omsättning inom handeln 2017, september

2017
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik