Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, december

Omsättning inom handeln 2018, juli

2018
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik