Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, december

Omsättning inom handeln 2019, oktober

2019
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik