Muutoksia liikevaihtokuvaajien käyttämässä kausiveroaineistossa

Liikevaihtokuvaajien tuotannossa käytetään oman tiedonkeruun lisäksi merkittävissä määrin Verohallinnon kausiveroaineistoa, joka kattaa lähes koko Suomen yritystoiminnan. Kausiverotiedot koostuvat arvonlisävero- ja työnantajasuoritustiedoista.

 Tammikuun 2017 tiedoista alkaen yritykset, joiden vuosiliikevaihto on alle 500 000 euroa, voivat ilmoittaa kuukausittaisen arvonlisäveronsa suoriteperusteisen ilmoituksen sijaan maksuperusteisesti. Samalla kausiveroilmoituksen nimi muuttui oma-aloitteisiksi veroiksi. Aikaisemmin arvonlisävero on pitänyt pääsääntöisesti ilmoittaa heti, kun lasku on lähtenyt asiakkaalle. Jos yritys siirtyy maksuperusteiseen tilitykseen, se tekee ilmoituksen vasta kun on saanut maksun myynnistään. Liikevaihtokuvaajien näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että aineiston kertyminen voi hidastua kuukaudesta kahteen, myynnin ajallinen kohdistuminen aineistossa muuttua ja vertailukelpoisuus heikentyä. Koska uuden ilmoituskäytännön käyttöönoton laajuutta ei voida tietää etukäteen, muutoksiin on varauduttu erilaisilla menetelmällisillä vaihtoehdoilla. Uuden ilmoituskäytännön käyttöönoton laajuutta ja vaikutusta seurataan kuukausittain. Muutoksesta lisää tietoa Tieto&trendit-artikkelissa Veromuutokset haastavat suhdannetilastointia. Kaupan liikevaihtokuvaajan ennakkotietoihin, jotka julkaistaan noin 45 päivän viiveellä, muutoksella ei ole vaikutusta. Näiden tietojen pohjalla käytetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelua.


Päivitetty 15.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/klv_2017-03-15_uut_001_fi.html