Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av statistiken över tingsrätternas avgöranden i civilmål har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i april år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.


Senast uppdaterad 29.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i civilmål [e-publikation].
ISSN=1798-1204. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrs/koikrs_2015-01-29_uut_001_sv.html