Beskrivning

Statitsiken ger en helhetsbild av penningbeloppen av de pensioner som betalas i Finland under året.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): De Totala pensionsutgifterna i Finland [e-publikation].
Helsinki: Pensionsskyddscentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kokem/meta_sv.html