Tilläggsuppgifter

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): De Totala pensionsutgifterna i Finland [e-publikation].
Helsinki: Pensionsskyddscentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kokem/yht_sv.html