Figurbilaga 1. Orsaker som lett till reparation av bostäder och egnahemshus, procentandel av uppgiftslämnarna

Figurbilaga 1. Orsaker som lett till reparation av bostäder och egnahemshus, procentandel av uppgiftslämnarna

Källa: Renovering av bostäder och byggnader. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 029 551 3331, Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2017, Figurbilaga 1. Orsaker som lett till reparation av bostäder och egnahemshus, procentandel av uppgiftslämnarna . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2017/01/kora_2017_01_2018-10-19_kuv_001_sv.html