Publicerad: 7.5.2020

Driftsutgifterna för utbildning har minskat reellt efter år 2010

Driftsutgifterna för utbildning minskade år 2018 reellt med 1,0 procent jämfört med året innan. Driftsutgifterna per studerande år 2018 var på samma nivå jämfört med året innan. Driftsutgifterna för utbildning och utgifterna per studerande har minskat reellt efter år 2010. Under åren 2000-2018 var de totala driftsutgifterna för utbildning och utgifterna per studerande reellt som högst år 2010.

Reell utveckling av driftsutgifterna för utbildning 2000-2018

Reell utveckling av driftsutgifterna för utbildning 2000-2018

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2018/kotal_2018_2020-05-07_tie_001_sv.html