Värdet av hushållsproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållen gör volymmässigt mycket hemarbete, vilket också är samhällsekonomiskt betydande
7.11.2018
Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde uppgick i Finland till 95,2 miljarder euro år 2016. Samtidigt uppgick bruttonationalprodukten till 216,1 miljarder euro.

Nästa offentliggörande:
7.11.2019

Beskrivning:
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Värdet av hushållsproduktionen [e-publikation].
ISSN=2490-0206. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotsa/index_sv.html