Liitetaulukko 1. Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2016*, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat
Kuntayhtymät
2016
Muutos, %
2016
Muutos, %
Toimintatuotot
yhteensä
7 661 1,5 13 247 1,5
Myyntituotot 3 271 0,8 12 350 1,2
Maksutuotot 1 835 3,3 537 11,7
Tuet ja avustukset 770 -5,4 185 -4,6
Muut toimintatuotot 1 784 4,0 175 0,0
Toimintakulut yhteensä 36 679 0,5 12 459 2,2
Henkilöstökulut yhteensä 14 499 -1,4 6 284 -0,4
Palvelujen ostot 16 685 1,4 3 915 6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 868 0,8 1 632 2,6
Avustukset 2 586 3,3 183 1,9
Muut toimintakulut 1 041 5,5 446 4,4
Toimintakate -28 573 0,5 795 -8,9
Verotulot yhteensä 22 100 1,5    
Kunnan tulovero 18 903 2,0    
Osuus yhteisöveron tuotosta 1 552 -5,8    
Muut verotulot (sis. kiinteistöverotulot) 1 645 3,8    
Valtionosuudet 8 830 7,2    
Rahoitustuotot ja -kulut 361 5,8 -90 3,7
Vuosikate 2 718 42,2 704 -10,3
Poistot ja arvonalentumiset 2 125 1,6 594 3,8
Nettoinvestoinnit 2 441 -2,8 823 12,4
Rahavarat 31.12. 4 638 11,8 1 047 7,9
Lainakanta 31.12. 16 139 3,7 3 176 4,2
*Ennakkotiedot
1) Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntataloustilasto 2016, ennakolliset tilinpäätöstiedot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 2.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2016, Liitetaulukko 1. Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2016*, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/2016/kta_2016_2017-06-02_tau_001_fi.html