Liitetaulukko 2. Maakunnittaisia tunnuslukuja 2016* 1)

  Kuntien vuosikate,
euroa per asukas

Kuntien lainakanta,
euroa per asukas

Kuntakonsernien lainakanta,
euroa per asukas

2016
Muutos, %

2016
Muutos, %

2016
Muutos, %

Koko maa
494 41,8 2 933 3,4 6 143 2,8
Uusimaa
744 74,1 2 840 0,6 7 660 3,3
Varsinais-Suomi
383 23,8 2 721 4,7 4 890 0,1
Satakunta
444 75,4 1 949 3,9 3 840 -0,2
Kanta-Häme
287 -10,8 3 234 9,5 5 116 5,9
Pirkanmaa
400 23,0 2 420 10,0 4 672 6,3
Päijät-Häme
370 29,1 4 711 1,3 6 380 -0,5
Kymenlaakso
322 41,7 3 500 1,9 6 446 0,7
Etelä-Karjala
393 6,4 2 562 -0,4 6 176 0,0
Etelä-Savo
410 54,8 3 270 6,7 6 448 4,8
Pohjois-Savo
369 5,7 2 758 4,5 6 875 0,9
Pohjois-Karjala
444 -0,5 2 070 7,5 4 539 4,7
Keski-Suomi
427 15,7 3 038 -0,5 6 626 1,5
Etelä-Pohjanmaa
411 66,7 3 442 5,1 6 439 6,1
Pohjanmaa
387 66,3 3 073 6,4 5 621 5,6
Keski-Pohjanmaa
236 -8,6 4 758 -1,6 8 781 -3,2
Pohjois-Pohjanmaa
379 -6,7 3 460 4,7 4 998 2,5
Kainuu
352 25,5 2 774 19,9 6 260 9,5
Lappi
382 97,6 2 678 4,1 4 732 0,0
Ahvenanmaa
784 32,4 1 706 -8,6 3 248 -2,9
*Ennakkotiedot    
1) Väestötietona on käytetty kunkin tilastovuoden väkilukua 31.12. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntataloustilasto 2016, ennakolliset tilinpäätöstiedot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 2.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2016, Liitetaulukko 2. Maakunnittaisia tunnuslukuja 2016* 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/2016/kta_2016_2017-06-02_tau_002_fi.html