Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2007
2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas budgeter [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktal/tau_sv.html