Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Offentliggöranden

2010
2009
2008
2007
2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas budgeter [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktal/tie_sv.html