Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Uppgifter om bokslutsprognoser (interna poster eliminerade) i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 7 180 -5,9 14 283 8,1
Verksamhetens kostnader totalt 35 737 -2,1 13 503 8,6
Verksamhetsbidrag (+/-) -28 172 -1,0 787 -0,9
Skatteinkomster 22 424 2,0    
Statsandelar 8 499 -3,3    
Finansiella intäkter 672 16,0 27 19,8
Finansiella kostnader 219 0,1 108 -4,4
Årsbidrag (+/-) 3 204 18,9 706 0,3
Avskrivningar och nedskrivningar 2 139 1,1 598 0,7
Extraordinära poster (+/-) 118 -62,3 15 -77,1
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 1 183 32,5 123 -29,5
Investeringsutgifter totalt 3 448 -0,6 1 014 17,5
Lånestock, i slutet av kvartalet 15 992 -0,6 3 430 8,1
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Uppgifterna för år 2017 är bokslutsprognoser. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående årets bokslutsutfall.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 07.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Uppgifter om bokslutsprognoser (interna poster eliminerade) i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland, miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/04/ktan_2017_04_2018-02-07_tau_001_sv.html