Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, november

Konjunkturindikator för produktionen 2014, februari

2014
februari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik