Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2014, september

2014
september
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik