Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, april

Konjunkturindikator för produktionen 2015, april

2015
april
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik