Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2017, januari

2017
januari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik