Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, maj

Publicerad: 15.6.2017

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april

Den säsongrensade produktionen ökade i april 2017 med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 3,8 procent högre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars 2017 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 2,8 procent (tidigare 1,3) från mars året innan. Revideringen beror på avstämningen av uppgifterna mot kvartalsräkenskaperna.

Produktionens volym 2005–2017, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2017, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen steg med två procent, förädlingen med fem procent och tjänsterna med något under fyra procent från april 2016.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2017 april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. april 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2017/04/ktkk_2017_04_2017-06-15_tie_001_sv.html