Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, januari

Konjunkturindikator för produktionen 2018, februari

2018
februari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik