Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Konjunkturindikator för produktionen 2019, maj

2019
maj
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik