Konjunkturindikator för produktionen 2020, maj

2020
maj
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik