Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, november

Lönesummaindex 2016, januari

2016
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik