Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, november

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-05-12)
A-X Hela ekonomin 10/2015 0,6 -0,1 -0,7
11/2015 1,2 0,4 -0,8
12/2015 2,5 2,3 -0,2
01/2016 0,3 -0,2 -0,5
02/2016 2,7 2,5 -0,2
B-E Total industri 10/2015 -1,7 -1,8 -0,1
11/2015 -1,8 -2,1 -0,3
12/2015 1,5 1,7 0,2
01/2016 -1,8 -2,2 -0,4
02/2016 0,1 0,1 0,0
F Byggverksamhet 10/2015 2,8 1,0 -1,8
11/2015 5,5 3,4 -2,1
12/2015 9,6 9,5 -0,1
01/2016 1,7 0,3 -1,4
02/2016 6,9 6,7 -0,2
G Handel 10/2015 -0,4 -0,7 -0,3
11/2015 0,2 -0,8 -1,0
12/2015 0,3 0,2 -0,1
01/2016 0,1 -0,5 -0,6
02/2016 2,6 2,2 -0,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 10/2015 2,5 1,4 -1,1
11/2015 3,1 2,0 -1,1
12/2015 3,8 3,8 0,0
01/2016 2,2 1,4 -0,8
02/2016 4,1 4,1 0,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 10/2015 2,2 1,6 -0,6
11/2015 3,3 2,9 -0,4
12/2015 2,5 2,5 0,0
01/2016 2,1 2,0 -0,1
02/2016 2,3 2,3 0,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 10/2015 -1,7 -2,1 -0,4
11/2015 -1,2 -1,7 -0,5
12/2015 -0,7 -0,8 -0,1
01/2016 -0,2 -0,5 -0,3
02/2016 -1,5 -1,4 0,1
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 10/2015 3,2 2,6 -0,6
11/2015 5,4 4,8 -0,6
12/2015 4,1 4,2 0,1
01/2016 5,2 4,9 -0,3
02/2016 8,0 7,7 -0,3
OPQ Offentlig sektor 10/2015 -1,0 -1,2 -0,2
11/2015 -0,7 -0,8 -0,1
12/2015 -0,1 -0,4 -0,3
01/2016 -1,5 -1,7 -0,2
02/2016 1,2 1,2 0,0
Privat sektor 10/2015 1,1 0,4 -0,7
11/2015 2,0 1,1 -0,9
12/2015 3,6 3,7 0,1
01/2016 1,2 0,5 -0,7
02/2016 3,6 3,4 -0,2
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2012 0,0 0,0
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2012 0,0 0,0
2013 -0,3 0,3
2014 -0,2 0,4
Byggverksamhet (F) 2012 0,0 0,0
2013 -1,9 1,9
2014 -2,0 2,0
Handel (G) 2012 0,0 0,0
2013 -0,7 0,8
2014 -0,7 0,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2012 0,0 0,0
2013 -0,8 0,9
2014 -0,8 0,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2012 0,0 0,0
2013 -0,8 0,9
2014 -0,3 0,8
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2012 0,0 0,0
2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2012 0,0 0,0
2013 -1,1 1,1
2014 -0,6 0,6
Offentlig sektor (OPQ) 2012 0,0 0,0
2013 -0,2 0,3
2014 0,0 0,1
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/03/ktps_2016_03_2016-05-12_rev_001_sv.html