Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, maj

Lönesummaindex 2017, januari

2017
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik