Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, augusti

Lönesummaindex 2018, september

2018
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik