Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Samkommunernas driftskostnader och -intäkter år 2009 och förändring från året innan 1)

  Driftskostnader 2) Driftsintäkter 2)
Totalt, mn € Förändring, % Löner, mn € Förändring, % Totalt, mn € Förändring, % Försäljnings-
intäkter från kommuner,
mn €
Förändring, % Avgifter, mn € Förändring, %
Allmän förvaltning
totalt
69 6,1 28 5,8 287 5,0 261 6,6 0 0,0
Social- och hälsovård totalt 7 150 -1,9 2 960 -6,7 7 024 -1,7 5 754 -2,0 331 -5,1
Därav:                    
Anstaltstjänster för åldringar och handikappade 206 1,4 116 1,6 215 3,0 186 6,1 19 7,2
Primärhälsovård 610 -37,5 286 -40,2 593 -39,0 485 -39,4 61 -34,8
Specialsjukvård 5 479 2,9 2 253 -1,4 5 643 3,3 4 694 2,8 207 5,9
Undervisnings- och kulturverksamhet
totalt
1 512 -1,1 721 -0,8 1 572 -1,6 18 5,7 9 -6,1
Därav:                    
Yrkesutbildning 1 101 4,1 514 5,6 1 188 3,3 7 17,3 5 -1,8
Yrkeshögskole-
verksamhet
261 -20,4 138 -20,1 273 -19,2 3 64,4 1 -33,0
Övriga tjänster totalt 601 2,5 102 0,0 593 3,2 143 5,3 1 -53,4
Driftsekonomi totalt 9 332 -1,4 3 811 -5,4 9 476 -1,2 6 176 -1,4 341 -5,4
1) De affärsverk som följer den s.k. kommunala affärsverksmodellen ingår inte i tabellen.
2) I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter. I driftsintäkterna ingår verksamhetsintäkter och överföringsinkomster.

Källa: Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Erikka Saastamoinen (09) 1734 3547, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-1706. 2009, Tabellbilaga 2. Samkommunernas driftskostnader och -intäkter år 2009 och förändring från året innan 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktt/2009/ktt_2009_2010-11-05_tau_002_sv.html