Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 30.5.2014

Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan, mutta toimintakulujen kasvu hidastui vuonna 2013

Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2013 yhteensä 1,6 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 13,8 miljardia euroa. Kuntien toimintakulut nousivat maltillisesti 2,4 prosentilla sekä verotuloja kertyi 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosikatteet paranivat kunnissa edellisestä vuodesta 53 prosenttia toimintakulujen ja verotulojen muutosten vaikutuksesta.

Kuntien verotulot, valtionosuudet, vuosikate ja lainakanta 2003-2013*

Kuntien verotulot, valtionosuudet, vuosikate ja lainakanta 2003-2013*
*) Ennakko

Kuntien toimintakulut kasvoivat edellistä vuotta maltillisemmin 2,4 prosenttia, 0,9 miljardilla eurolla. Vuonna 2012 vastaava kasvu oli 5,2 prosenttia. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosenttia ja palkkamenot 1,4 prosenttia. Verorahoitusta eli valtionosuuksia ja verotuloja kertyi kunnille yhteensä 1,5 miljardia euroa edellistä vuotta enemmän. Valtionosuudet kasvoivat 2,6 prosenttia ja verotulot 6,8 prosenttia. Verorahoituksen kasvusta suurin osuus muodostui kuntien tuloverojen 1,1 miljardin euron noususta. Yhteensä 115 kuntaa korotti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2013. Verorahoituksen nousun myötä kuntien yhteenlaskettu vuosikate parani edellisestä vuodesta toimintakulujen pienestä kasvusta huolimatta. Vuonna 2013 vuosikate oli negatiivinen 30 kunnalla, mikä on vähemmän kuin vuonna 2012, jolloin vastaava tilanne oli 84 kunnalla.

Vuosikatteet kattoivat 100 prosenttia poistoista ja 57 prosenttia investointien omahankintamenoista. Edellisenä vuonna vuosikatteet riittivät kattamaan vain 71 prosenttia poistoista ja 38 prosenttia investointien omahankintamenoista. Investointimenot kasvoivat kunnissa 1,4 prosenttia. Investointimenot olivat yhteensä 3,8 miljardia euroa ja niiden omahankintamenon osuus 3,6 miljardia. Investointien omahankintamenossa on huomioitu investointeihin saatavat rahoitusosuudet. Kuntayhtymissä vuosikate riitti kattamaan 112 prosenttia poistoista ja 73 prosenttia investointien omahankintamenoista.

Kuntien lainakanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,6 miljardia euroa eli 12,8 prosenttia. Asukasta kohden kuntien lainakanta oli 2 540 euroa vuonna 2013, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 2 261 euroa. Omavaraisuusaste oli kuntien osalta 60 prosenttia. Suhdeluku kuvaa oman pääoman suhdetta koko pääomaan. Kuntayhtymien lainakanta kasvoi 6,1 prosenttia 2,9 miljardiin euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista. Tilasto sisältää 318 kunnan 1) ja 155 kuntayhtymän tiedot.


1) Föglön ja Jomalan kuntien tiedot puuttuvat

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston ennakkotiedot 2013. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Lea Vuorinen 09 1734 3358 (9.6.2014 => 029 551 3358), Axel Lundström 09 1734 2336 (9.6.2014 => 029 551 2336), kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2013/ktt_2013_2014-05-30_tie_001_fi.html