Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin (pl. liikelaitokset) vuonna 2014 ja muutos edellisestä vuodesta

  Käyttökustannukset 1) Käyttötuotot 1)
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Henkilöstö-
kulut
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto 1 276 1,0 522 -1,0 414 -3,2    
Sosiaali- ja
terveystoimi yhteensä
23 087 2,2 6 782 0,4 3 090 3,7 1 291 2,3
josta:                
Lasten
päivähoito
3 026 -0,1 1 671 -1,8 384 1,1 337 0,8
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 742 0,3 134 0,3 63 13,4 18 10,7
Muut lasten ja perheiden palvelut 482 1,9 248 1,6 43 1,2 4 14,6
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 990 -7,9 445 -10,1 199 -7,3 151 -8,7
Kotipalvelut 905 4,1 538 3,5 206 8,9 130 7,3
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 3 502 8,5 935 9,5 563 13,9 299 8,9
Perusterveydenhuolto 4 310 -0,8 1 899 -0,3 701 2,9 284 -1,4
Erikoissairaanhoito 6 583 3,8 330 1,6 209 22,3 28 17,2
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 8 524 0,3 4 529 -0,5 712 0,0 138 1,7
josta:                
Perusopetus 4 998 1,8 2 801 1,3 285 4,5 20 6,1
Lukiokoulutus 669 0,0 440 -0,5 27 -6,7 3 2,0
Ammatillinen koulutus 432 1,2 216 0,7 39 -3,5 3 -17,1
Ammattikorkeakoulutoiminta 6 -93,9 1 -98,7 1 -95,5    
Kirjastotoimi 342 -0,8 179 -1,8 28 -3,2 2 -5,2
Liikunta ja ulkoilu 672 1,9 162 -1,2 135 1,4 46 4,6
Muut palvelut yhteensä 7 621 -0,9 2 008 -2,7 6 187 2,3 272 4,9
josta:                
Yhdyskuntasuunnittelu 407 -0,4 247 -2,0 91 2,5 27 -2,5
Liikenneväylät 1 125 1,4 116 15,4 322 -8,1 37 -5,2
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 2 364 0,5 429 -1,1 2 567 4,4 6 156,3
Käyttötalous yhteensä 40 507 1,2 13 842 -0,4 10 403 2,3 1 701 2,6
1) Käyttökustannukset sisältävät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuotot sisältävät toimintatulot ja vyörytystulot. Käyttökustannukset ja käyttötuotot on ilmoitettu bruttona.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2014. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Jari Kosonen 029 551 3789, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2014, Liitetaulukko 1. Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin (pl. liikelaitokset) vuonna 2014 ja muutos edellisestä vuodesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2014/ktt_2014_2015-11-20_tau_001_fi.html