Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot (pl. liikelaitokset ja liikelaitoskuntayhtymät) vuonna 2014 ja muutos edellisestä vuodesta

  Käyttökustannukset 1) Käyttötuotot 1)
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Henkilöstö-
kulut
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Myyntitulot
kunnilta milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 69 6,7 39 3,9 71 4,0 43 3,1    
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 9 308 2,8 4 415 1,4 9 387 3,4 7 587 1,7 391 5,0
josta:                    
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 220 -2,3 148 -3,3 230 -4,3 188 -5,7 24 -7,8
Perusterveydenhuolto 599 0,5 343 -0,4 614 -0,7 510 -1,5 52 -0,8
Erikoissairaanhoito 7 123 2,5 3 307 1,1 7 399 3,5 6 069 1,7 230 5,4
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 1 431 -9,5 857 -11,3 1 468 -10,4 17 -9,0 9 -9,0
josta:                    
Ammatillinen koulutus 1 166 -0,6 691 -1,6 1 225 -2,0 7 7,6 5 -6,3
Ammattikorkeakoulutoiminta 140 -49,8 85 -52,3 146 -50,4 1 -38,5    
Muut palvelut yhteensä 1 274 2,0 188 -2,7 1 339 1,5 381 -0,6 1 0,1
Käyttötalous yhteensä 12 082 1,1 5 500 -0,9 12 265 1,3 8 028 1,6 401 4,6
1) Käyttökustannukset sisältävät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuotot sisältävät toimintatulot ja vyörytystulot. Käyttökustannukset ja käyttötuotot on ilmoitettu bruttona.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2014. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Jari Kosonen 029 551 3789, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2014, Liitetaulukko 2. Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot (pl. liikelaitokset ja liikelaitoskuntayhtymät) vuonna 2014 ja muutos edellisestä vuodesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2014/ktt_2014_2015-11-20_tau_002_fi.html