Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 20.11.2015

Kuntien nettokustannusten kasvu hidastui edelleen vuonna 2014

Vuonna 2014 kuntien yhteenlasketut bruttomääräiset käyttökustannukset ilman liikelaitoksia olivat 40,5 ja nettokustannukset 30,1 miljardia euroa. Nettokustannukset kasvoivat 0,8 prosenttia, mikä oli vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tuolloin nettokustannusten kasvu oli 3,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta, jota varten kerättiin tietoja kaikilta 320 kunnalta ja 151 kuntayhtymältä.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot (pl. liikelaitokset) vuonna 2014 ja muutos edellisestä vuodesta

  Käyttö-
kustannukset
1)
Käyttö-
tuotot
1)
Netto-
kustannukset
2)
2014
milj. €
Muutos
%
2014
milj. €
Muutos
%
2014
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto 1 276 1,0 414 -3,2 862 3,1
Sosiaali- ja terveystoimi 23 087 2,2 3 090 3,7 19 997 2,0
Opetus- ja kulttuuritoimi 8 524 0,3 712 0,0 7 812 0,3
Muut palvelut 7 621 -0,9 6 187 2,3 1 434 -12,5
Käyttötalous yhteensä 40 507 1,2 10 403 2,3 30 104 0,8
1) Käyttökustannukset sisältävät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuotot sisältävät toimintatulot ja vyörytystulot. Käyttökustannukset ja käyttötuotot on ilmoitettu bruttona.
2) Nettokustannukset ovat käyttökustannusten ja käyttötuottojen erotus.

Kuntien käyttötalous

Bruttomääräisesti tarkasteltuna kuntien käyttökustannukset ilman liikelaitoksia olivat 40,5 ja käyttötuotot 10,4 miljardia euroa vuonna 2014. Edelliseen vuoteen verrattuna käyttökustannukset kasvoivat 1,2 ja käyttötuotot 2,3 prosenttia. Kasvu oli hitaampaa vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna, jolloin käyttökustannusten kasvu oli 3,7 ja käyttötuottojen 3,2 prosenttia.

Vuonna 2014 käyttötuotot kasvoivat 1,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin käyttökustannukset. Tähän vaikuttivat muun muassa toimintojen yhtiöittämisestä aiheutuneet yksittäiset, käyttötalouteen kirjatut myyntivoitot sekä toimintojen siirtyminen liikelaitoksilta kunnille.

Sosiaali- ja terveystoimeen kohdistui 57,0 prosenttia kuntien bruttomääräisistä käyttökustannuksista, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat yhteensä 23,1 miljardia euroa, joista suurin osa eli 12,8 miljardia euroa oli palvelujen ostoja. Toimialan käyttökustannuksista erikoissairaanhoitoon kohdistui 28,5 prosenttia ja perusterveydenhuoltoon 18,7 prosenttia.

Opetus- ja kulttuuritoimen osuus kuntien bruttomääräisistä käyttökustannuksista oli 21,0 prosenttia. Tämä oli 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset olivat yhteensä 8,5 miljardia euroa, joista suurin osa eli 4,5 miljardia euroa oli henkilöstökuluja. Toimialan käyttökustannuksista 58,6 prosenttia aiheutui perusopetuksen järjestämisestä.

Kuntayhtymien käyttötalous

Kuntayhtymien bruttomääräiset käyttökustannukset ilman liikelaitoksia ja liikelaitoskuntayhtymiä olivat 12,1 ja käyttötuotot 12,3 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna käyttökustannukset nousivat 1,1 ja käyttötuotot 1,3 prosenttia. Käyttökustannuksista 77,0 prosenttia kohdistui sosiaali- ja terveystoimeen ja 11,8 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimeen.

Kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen bruttomääräiset käyttökustannukset kasvoivat 2,8 prosenttia, mihin vaikuttivat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun muutokset joidenkin kuntien ja kuntayhtymien välillä. Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset puolestaan pienenivät 9,5 prosenttia, mikä johtui suurimmaksi osaksi ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2014. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Jari Kosonen 029 551 3789, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2014/ktt_2014_2015-11-20_tie_001_fi.html