Finlands officiella statistik

Hushållens konsumtion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Mindre utsläpp av växthusgaser från hushållens konsumtion
7.10.2014
De totala växthusgasutsläppen (GHG 1) ) från konsumtionen i medelhushåll minskade med tio procent under åren 2006 - 2012. Utsläppen uppgick till 20 500 kilo koldioxidekvivalenter år 2006 och till 18 500 kilo år 2012. Under samma tid ökade den totala användningen av råvaror från naturen (RMC 2) ) med sju procent från 25 400 kilo till 27 000 kilo.

Nästa offentliggörande:
3.11.2016

Beskrivning: Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, kapitalvaror och inkomster. Dessutom producerar undersökningen uppgifter om de fördelar som erhålls genom användningen av samhälleliga tjänster och de mängder livsmedel som hushållen köper hem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, hushåll, inkomster, konsumtion, konsumtionsundersökning, konsumtionsutgifter, levnadsförhållanden, levnadskostnader, penninghantering, socioekonomisk ställning, utgifter, varaktiga konsumtionsvaror, varaktga varor, välfärdstjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion har uppdaterats
28.2.2014
Året 2012 har lagts till databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion 28.2.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html

Dela