Finlands officiella statistik

Hushållens konsumtion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen hushåll med bil har stabiliserats, allt vanligare att äga sällskapsdjur
3.11.2016
Intervjuerna för konsumtionsundersökningen under första halvåret 2016 har gett intressanta resultat. Intervjuerna fortsätter fram till början av år 2017.

Nästa offentliggörande:
28.12.2017

Beskrivning: Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, kapitalvaror och inkomster. Dessutom producerar undersökningen uppgifter om de fördelar som erhålls genom användningen av samhälleliga tjänster och de mängder livsmedel som hushållen köper hem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, hushåll, inkomster, konsumtion, konsumtionsundersökning, konsumtionsutgifter, levnadsförhållanden, levnadskostnader, penninghantering, socioekonomisk ställning, utgifter, varaktiga konsumtionsvaror, varaktga varor, välfärdstjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion har uppdaterats
28.2.2014
Året 2012 har lagts till databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion 28.2.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html

Dela