Finlands officiella statistik

Hushållens konsumtion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Över hälften av utgifterna hos låginkomsttagarna går till boende och kost
13.3.2018
För kvintilen med de lägsta inkomsterna utgör boendeutgifterna, såsom hyra, uppvärmning och vattenavgifter, redan 40 procent av hushållets konsumtionsutgifter. Drygt en tiondedel går till mat. Boendeutgifternas andel av låginkomsttagarnas konsumtionsutgifter har ökat rejält på trettio år, med 14 procentenheter. Samtidigt har utgifterna för mat minskat. Mat är fortfarande låginkomsttagarnas näststörsta utgiftspost.

Nästa offentliggörande:
19.4.2018

Beskrivning: Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, trafikmedel och inkomster. Dessutom producerar undersökningen uppgifter om de fördelar som erhålls genom användningen av samhälleliga tjänster och de mängder livsmedel som hushållen köper hem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, hushåll, inkomster, konsumtion, konsumtionsundersökning, konsumtionsutgifter, levnadsförhållanden, levnadskostnader, penninghantering, socioekonomisk ställning, utgifter, varaktiga konsumtionsvaror, varaktiga varor, välfärdstjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion har uppdaterats
28.2.2014
Året 2012 har lagts till databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion 28.2.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html

Dela