Finlands officiella statistik

Hushållens konsumtion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Matbutiken finns nära hemmet
26.5.2014
Ungefär vart tredje finländskt hushåll har ett kortare avstånd än en halv kilometer till den närmaste matbutiken när man mäter längs gator och vägar. Tre av fyra hushåll har ett avstånd högst en och en halv kilometer till den närmaste matbutik. Det genomsnittliga avståndet till närbutiken är två kilometer. Uppgifterna baserar sig på materialet i Statistikcentralens konsumtionsundersökning för år 2012.

Nästa offentliggörande:
7.10.2014

Beskrivning: Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, kapitalvaror och inkomster. Dessutom producerar undersökningen uppgifter om de fördelar som erhålls genom användningen av samhälleliga tjänster och de mängder livsmedel som hushållen köper hem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, hushåll, inkomster, konsumtion, konsumtionsundersökning, konsumtionsutgifter, levnadsförhållanden, levnadskostnader, penninghantering, socioekonomisk ställning, utgifter, varaktiga konsumtionsvaror, varaktga varor, välfärdstjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion har uppdaterats
28.2.2014
Året 2012 har lagts till databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion 28.2.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2014].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Inkomst och konsumtion > Hushållens konsumtion

Statistik

Inkomst och konsumtion

Hushållens konsumtion

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter