Tabellbilaga 1. Prisnivåindex för olika produktgrupper 2013, EU28=100

Stat 1) Produktgrupp
  Tota pris- nivån för privat konsum- tion Livs- medel och alcohol- fria drycker Drycker och tobak Kläder Skor El, gas och andra bräns- len Möbler, mattor och inred- ning Hus- hålls- appa- rater Hem- elek- tronik Fordon Trans- port- tjänster Post och kommu- nikation Restau- ranger och hotell
Schweiz 156 150 120 119 118 97 96 112 94 106 114 124 152
Norge 155 177 259 141 146 104 109 121 111 160 146 95 189
Danmark 140 140 124 124 123 132 97 112 113 155 117 97 149
Sverige 130 125 141 130 131 123 109 119 110 108 129 84 146
Finland 123 123 135 118 117 94 107 109 109 114 134 78 128
Luxemburg 123 118 86 101 105 84 109 94 94 95 114 94 107
Irland 118 117 178 98 93 108 85 94 105 111 119 119 128
Storbritannien 114 101 161 93 91 98 116 109 102 97 131 111 108
Island 112 120 171 137 140 64 118 149 141 117 149 100 123
Nederländerna 110 97 108 105 114 111 100 97 103 117 109 128 115
Belgien 109 112 96 106 109 100 101 107 107 103 95 124 116
Frankrike 109 108 108 104 104 92 111 105 104 104 103 103 111
Österrike 107 122 90 97 102 106 108 95 95 104 109 102 106
Italien 103 112 98 107 109 117 112 102 99 97 83 106 110
Tyskland 102 108 90 102 105 117 95 96 94 98 110 84 97
EU28 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Spanien 95 93 87 87 91 106 95 102 99 101 95 147 91
Grekland 89 102 92 94 96 98 92 90 103 94 89 127 88
Cypern 86 108 97 89 93 117 95 115 113 92 91 65 97
Portugal 86 90 86 95 96 110 90 92 99 116 77 120 77
Slovenien 83 99 83 98 90 90 84 100 101 88 76 91 86
Estland 80 88 83 106 118 81 85 93 104 87 76 69 77
Malta 80 100 99 94 103 89 100 140 113 101 98 85 89
Lettland 71 87 84 103 104 73 73 92 97 88 67 80 75
Slovakien 71 88 80 99 92 94 76 91 94 84 56 131 68
Tjeckien 71 84 78 91 86 87 69 90 92 81 64 105 58
Kroatien 68 93 77 94 86 71 71 96 103 94 70 83 74
Litauen 65 78 73 101 104 81 70 93 100 88 60 58 64
Turkiet 64 85 100 68 67 80 64 94 96 108 55 88 78
Ungern 60 80 66 75 84 71 60 75 94 86 65 116 53
Rumänien 57 69 74 87 95 57 62 80 101 87 41 73 52
Polen 57 62 73 90 83 69 59 79 86 85 57 68 75
Montenegro 56 78 57 96 106 57 56 88 97 87 42 81 63
Serbien 54 75 53 98 99 46 67 89 90 84 51 59 50
Bosnien-Hercegovina 53 75 50 92 86 52 53 90 97 85 71 72 59
Albanien 51 69 42 69 75 59 68 101 103 79 43 95 42
Bulgarien 48 69 59 82 75 53 50 83 95 85 45 78 47
Makedonien 47 59 38 77 80 55 57 77 92 85 43 74 42
1) Produktgrupperna i publikationen täcker inte hela den privata konsumtionen.

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2013, Tabellbilaga 1. Prisnivåindex för olika produktgrupper 2013, EU28=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2013/kvhv_2013_2014-06-19_tau_001_sv.html