Tabellbilaga 1. Prisnivåindex för olika produktgrupper 2016, EU28=100

Stat Produktgrupp ¹
Total
prisnivå
för
privat konsum-
tion
Livsmedel och alkoholfria drycker Alkohol-
haltiga
drycker
och tobak
Kläder Skor El,
gas
och andra bräns-
len
Möbler,
mattor
och andra
golvbe-
lägg-
ningar
Hus-
håls-
appa-
rater
Fordon Kollek-
tiv-
trafik
Post och
kommuni-
kation
Hem-
elek-
tronik
Restau-
ranger
och
hotell
Schweiz 161 173 128 143 119 102 97 120 103 127 135 97 167
Island 147 146 196 163 166 68 134 154 129 168 107 145 162
Norge 140 163 223 129 131 81 105 125 137 134 104 112 161
Danmark 139 148 122 131 136 127 106 115 146 124 80 115 150
Irland 125 120 175 112 109 110 92 99 111 109 134 100 120
Sverige 124 126 128 136 131 113 107 114 99 113 87 109 144
Luxemburg 124 121 90 105 102 77 122 112 99 78 103 100 111
Finland 121 120 135 122 124 85 103 107 111 123 77 108 127
Storbritannien 121 98 162 89 96 93 115 99 102 138 129 94 111
Nederländerna 111 101 109 111 115 103 115 99 119 113 109 102 109
Belgien 109 112 102 112 112 104 112 105 104 106 128 106 117
Frankrike 108 112 104 104 98 99 94 105 104 106 102 112 117
Österrike 107 123 91 102 102 103 109 94 101 103 90 100 103
Tyskland 104 106 95 103 102 120 95 101 99 119 98 98 109
Italien 102 112 97 104 102 122 114 108 101 69 120 104 104
Euroländerna 19 102 107 97 103 101 109 100 103 100 97 104 102 100
Spanien 92 95 86 91 97 108 103 102 88 80 109 100 86
Cypern 88 109 91 100 99 84 98 116 89 76 82 109 91
Grekland 86 105 91 100 104 94 97 92 95 82 139 101 81
Portugal 84 96 89 100 99 122 94 114 108 85 99 109 75
Malta 82 108 99 101 99 73 110 132 102 86 90 105 81
Slovenien 82 99 81 98 89 86 76 100 90 93 97 100 82
Estland 76 90 86 113 110 69 89 94 86 67 58 99 80
Lettland 71 91 84 104 110 69 82 87 85 57 59 94 82
Slovakien 68 88 71 104 98 89 72 92 80 48 81 94 74
Kroatien 66 94 72 99 95 66 76 95 91 74 73 104 71
Tjeckien 65 81 71 96 87 89 70 92 78 52 93 91 56
Litauen 63 80 73 104 103 64 77 92 83 59 50 95 65
Turkiet 60 86 84 62 67 66 71 98 107 52 79 99 68
Ungern 60 80 67 82 100 58 61 87 87 65 85 95 60
Montenegro 54 78 59 100 108 55 65 95 84 54 74 98 55
Polen 53 62 68 90 84 67 63 75 83 53 52 86 71
Rumänien 52 62 69 92 101 58 69 91 84 47 56 93 53
Bosnia-Hercegovina 51 74 51 95 94 47 56 99 83 69 79 104 55
Serbien 49 69 49 93 91 44 62 94 85 54 55 105 49
Albanien 49 72 53 96 88 48 54 95 81 34 54 101 40
Bulgarien 48 71 56 81 78 52 48 84 86 46 66 94 44
Makedonien 46 58 39 80 86 48 62 88 88 40 60 97 41
1) Produktgrupperna i publikationen täcker inte hela den privata konsumtionen

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2016, Tabellbilaga 1. Prisnivåindex för olika produktgrupper 2016, EU28=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2016/kvhv_2016_2017-06-15_tau_001_sv.html