Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Teollisuuden ja kaupan varastotilasto -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Kaupan varastotilasto kuvaa kaupan yritysten varastojen käypähintaista arvoa toimialan mukaisella jaottelulla. Tilasto laaditaan yrityskohtaisten tietojen pohjalta. Yrityksiltä tiedustellaan neljännesvuosittain varastojen arvoa kyseisen vuosineljänneksen lopussa. Varastojen arvot tiedustellaan varastotyypeittäin: Aineet ja tarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat. Otoksesta lasketut toimialoittaiset varastojen arvot korotetaan vastaamaan perusjoukon (yritykset, joiden toimiala on kauppa) varastojen arvoa käyttämällä tuoreimpia yritysten tilinpäätöstilastosta saatavia liikevaihtotietoja. Korotus perustuu oletukseen, että liikevaihdon ja varastojen arvon suhde toimialan sisällä on vakio.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8616. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kvr/meta.html?tulosta

Jaa