Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kreditbeståndet 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden