Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kreditbeståndet 2013, 3:e kvartalet

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden