Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2013

Gymnasieutbildning Nya studertande totalt Nya studerande, kvinnor Studerande totalt Studerande, kvinnor Avlagda examina totalt Avlagda examina, kvinnor
Totalt 35 430 20 405 105 898 60 008 32 125 18 447
Gymnasiets hela lärokurs (studentexamen) 34 809 20 018 104 238 59 009 31 693 18 181
IB-examen 580 368 1 514 930 393 244
Reifeprüfung-examen 28 14 105 55 31 17
EB-examen 13 5 41 14 8 5
Gymnasieexamen - - - - - -

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 029 551 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2013, Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2013/lop_2013_2014-06-12_tau_001_sv.html