Tabellbilaga 2. Studerande inom gymnasieutbildning och personer som avlagt studentexamen efter landskap 2013

Utbildningslandskap Studerande totalt Studerande, kvinnor Avlagda studentexamina totalt Avlagda studentexamina, kvinnor
Hela landet totalt 1) 105 898 60 008 31 693 18 181
Fasta-Finland 105 373 59 698 31 525 18 083
Nyland 35 534 19 432 10 013 5 551
Egentliga Finland 8 640 4 945 2 638 1 524
Satakunta 4 105 2 393 1 206 701
Egentliga Tavastland 2 929 1 632 945 547
Birkaland 9 641 5 523 2 848 1 666
Päijänne-Tavastland 3 592 2 053 1 168 676
Kymmenedalen 2 794 1 606 925 518
Södra Karelen 2 092 1 223 660 402
Södra Savolax 3 119 1 907 860 504
Norra Savolax 4 394 2 579 1 375 806
Norra Karelen 2 846 1 627 887 502
Mellersta Finland 4 983 2 809 1 441 832
Södra Österbotten 3 404 1 985 1 145 674
Österbotten 3 246 1 873 1 096 643
Mellersta Österbotten 1 369 824 453 276
Norra Österbotten 7 935 4 499 2 308 1 354
Kajanaland 1 524 885 493 266
Lappland 3 226 1 903 1 064 641
Åland totalt 481 283 153 87
Åland 481 283 153 87
1) Inkl. den finska skolan på Solkusten i Spanien, som hade 44 studerande inom gymnasieutbildning (varav 27 kvinnor) och 15 som avlagt studentexamen (varav 11 kvinnor).

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 029 551 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2013, Tabellbilaga 2. Studerande inom gymnasieutbildning och personer som avlagt studentexamen efter landskap 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2013/lop_2013_2014-06-12_tau_002_sv.html