Tabellbilaga 3. Studerande inom gymnasieutbildning och personer som avlagt studentexamen 2001–2013

År Läroanstalter som erbjuder gymnasieutbildning Studerande totalt Studerande, kvinnor Studentexamina totalt Studentexamina, kvinnor
2001 483 128 642 74 309 35 283 20 538
2002 484 124 644 71 778 36 224 21 338
2003 483 121 816 69 742 35 182 20 642
2004 479 120 531 68 714 34 652 20 386
2005 471 118 111 66 921 34 058 19 624
2006 461 117 260 66 726 32 786 18 871
2007 449 115 253 65 806 33 066 19 186
2008 449 114 240 65 305 32 592 18 628
2009 441 112 088 63 939 32 643 18 835
2010 439 111 778 63 333 32 324 18 752
2011 433 109 046 61 701 32 413 18 571
2012 428 107 412 60 864 31 595 18 244
2013 421 105 898 60 008 31 693 18 181

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 029 551 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2013, Tabellbilaga 3. Studerande inom gymnasieutbildning och personer som avlagt studentexamen 2001–2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2013/lop_2013_2014-06-12_tau_003_sv.html