Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Jordbyggnadskostnadsindex 2011, januari

2011
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor