Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.3.2011

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 4,7 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,7 procent från februari år 2010 till februari år 2011. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 2,6 procent för bergkonstruktioner till 8,1 procent för betongkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, februari 2011

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 125,9 4,7
Geokonstruktioner 117,7 5,2
Markkonstruktioner 123,9 3,0
Bergkonstruktioner 123,3 2,6
Beläggningar 146,4 7,6
Kommunaltekniska system 123,7 4,7
Betongkonstruktioner 122,5 8,1
Övriga tekniska system 116,3 2,9
Krossarbeten 1) 125,6 5,0
Underhåll 1) 123,4 3,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2011, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2011/02/maku_2011_02_2011-03-18_tie_001_sv.html