Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.4.2011

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 4,6 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,6 procent från mars år 2010 till mars år 2011. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 2,0 procent för markkonstruktioner till 8,6 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, mars 2011

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 126,1 4,6
Geokonstruktioner 117,8 5,1
Markkonstruktioner 123,1 2,0
Bergkonstruktioner 123,1 2,5
Beläggningar 148,2 8,6
Kommunaltekniska system 124,1 4,7
Betongkonstruktioner 123,1 8,0
Övriga tekniska system 117,5 4,0
Krossarbeten 1) 126,3 5,5
Underhåll 1) 123,8 3,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2011/03/maku_2011_03_2011-04-18_tie_001_sv.html