Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.10.2013

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,4 procent i september

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,4 procent från september år 2012 till september år 2013. Årsförändringen varierade efter delindex från -4,9 procent för beläggningar till 2,1 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2013

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,7 -0, 4
Geokonstruktioner 110,7 1,2
Markkonstruktioner 110,9 0,5
Bergkonstruktioner 111,0 2,1
Beläggningar 118,5 -4,9
Kommunaltekniska system 111,1 -1,3
Betongkonstruktioner 111,4 0,8
Tekniska och andra system 105,8 -0,9
Krossarbeten 1) 112,1 0,1
Vägunderhåll 1) 111,6 1,6
Gatuunderhåll 1) 111,8 1,4
Banunderhåll 1) 110,5 1,0
Underhåll, totalt 1) 111,5 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/09/maku_2013_09_2013-10-18_tie_001_sv.html