Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:04 2014:03 2013:04 2014:03 - 2014:04 % 2013:04 - 2014:04 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 158,9 159,4 157,5 -0,3 0,9
Grundbyggnadsarbeten 137,5 137,6 138,4 -0,1 -0,6
Jordbyggnadsarbeten 162,7 161,5 158,9 0,7 2,3
Bergbyggnadsarbeten 156,8 156,9 152,7 -0,1 2,7
Krossarbeten 156,4 156,6 154,6 -0,1 1,1
Beläggningsarbeten 172,1 177,0 177,7 -2,7 -3,1
Vattenförsörjningsarbeten 153,3 154,1 152,1 -0,5 0,8
Brobyggnadsarbeten 166,3 167,3 163,9 -0,6 1,5
Skötsel och underhåll 1) 161,7 161,2 160,2 0,3 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2014, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/04/maku_2014_04_2014-05-19_tau_005_sv.html