Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2014:05 2014:04 2013:05 2014:04 - 2014:05 % 2013:05 - 2014:05 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,7 112,8 111,4 -0,1 1,1
Geokonstruktioner 109,2 109,9 110,7 -0,6 -1,3
Markkonstruktioner 113,0 113,2 110,3 -0,2 2,4
Bergkonstruktioner 113,5 113,4 110,7 0,1 2,6
Beläggningar 116,8 116,3 118,2 0,4 -1,2
Kommunaltekniska system 111,7 111,9 111,0 -0,2 0,6
Betongkonstruktioner 113,6 113,2 111,6 0,4 1,9
Tekniska och andra system 106,4 107,3 105,6 -0,8 0,7
Krossarbeten 1) 112,0 112,3 111,2 -0,3 0,7
Vägunderhåll 1) 112,2 112,2 111,2 0,0 0,9
Gatuunderhåll 1) 112,5 112,5 111,3 0,0 1,0
Banunderhåll 1) 111,9 112,1 110,1 -0,2 1,6
Underhåll, totalt 1) 112,2 112,3 111,0 0,0 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2014, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/05/maku_2014_05_2014-06-18_tau_001_sv.html