Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:05 2014:04 2013:05 2014:04 - 2014:05 % 2013:05 - 2014:05 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 137,5 137,7 136,0 -0,1 1,1
Geokonstruktioner 124,2 125,0 125,9 -0,6 -1,3
Markkonstruktioner 136,9 137,2 133,7 -0,2 2,4
Bergkonstruktioner 136,1 136,0 132,7 0,1 2,6
Beläggningar 158,7 158,1 160,6 0,4 -1,2
Kommunaltekniska system 133,1 133,3 132,3 -0,2 0,6
Betongkonstruktioner 136,0 135,4 133,5 0,4 1,9
Övriga tekniska system 122,3 123,3 121,4 -0,8 0,7
Krossarbeten 1) 132,7 133,0 131,7 -0,3 0,7
Underhåll 1) 136,8 136,8 135,5 0,0 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2014, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/05/maku_2014_05_2014-06-18_tau_003_sv.html