Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:07 2014:06 2013:07 2014:06 - 2014:07 % 2013:07 - 2014:07 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 158,6 158,4 157,7 0,1 0,6
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 162,5 162,6 158,1 0,0 2,8
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 177,4 176,9 171,7 0,3 3,3
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,5 165,3 164,3 0,1 0,8

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2014, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/07/maku_2014_07_2014-08-18_tau_006_sv.html