Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2014:08 2014:07 2013:08 2014:07 - 2014:08 % 2013:08 - 2014:08 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 113,0 113,0 112,0 -0,1 0,9
Geokonstruktioner 109,3 109,3 110,8 0,0 -1,3
Markkonstruktioner 113,0 113,0 111,1 0,0 1,7
Bergkonstruktioner 114,1 114,0 111,3 0,1 2,5
Beläggningar 117,2 118,1 119,4 -0,7 -1,8
Kommunaltekniska system 111,9 111,8 111,2 0,1 0,6
Betongkonstruktioner 114,9 114,9 111,5 0,1 3,0
Tekniska och andra system 106,6 106,5 105,8 0,0 0,8
Krossarbeten 1) 112,0 112,0 111,9 0,0 0,1
Vägunderhåll 1) 112,5 112,5 111,7 0,0 0,8
Gatuunderhåll 1) 112,7 112,8 112,0 0,0 0,7
Banunderhåll 1) 111,9 111,9 110,6 0,0 1,2
Underhåll, totalt 1) 112,5 112,5 111,6 0,0 0,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2014, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/08/maku_2014_08_2014-09-18_tau_001_sv.html